EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale

Historiek

Langs beide zijden van de Frans-Belgische grens vertonen de kuststreek en het rurale hinterland grote gelijkenissen en ze staan sinds jaar en dag voor gelijkaardige uitdagingen.
Onder impuls van Jacques Delors streeft Europa sinds de jaren ‘80 naar vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. Grensoverschrijdende samenwerking werd aangemoedigd om zo de sociale en economische cohesie binnen Europa te versterken. Zo organiseerden verschillende partners en overheden sinds het einde van de jaren 1980 een heel aantal samenwerkingsprojecten in het Belgisch-Frans grensgebied.
Deze grensoverschrijdende projecten onder meer op vlak van toerisme, milieu en cultuur kenden zo'n succes dat de nood groeide aan een structureel en juridisch kader voor politieke contacten, overleg en coördinatie tussen West-Vlaanderen en het gebied Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. De eenmalige en informele initiatieven maakten plaats voor structurele formele samenwerking over de landsgrens heen.

Van platform naar EGTS

 • Op 9 juni 2005 richtten verschillende lokale beleidsmakers het Grensoverschrijdend Platform
  West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale
  op, een pragmatisch en flexibel samenwerkingsverband. Deze beleidsmakers onderschreven een visiedocument voor de duurzame ontwikkeling van de grensoverschrijdende regio, terwijl negen thematische werkgroepen gezamenlijke grensoverschrijdende acties uitwerkten zoals studiebezoeken, seminaries en concrete projecten.
 • Dit informele platform steunde op het engagement van acht lokale partners, maar stootte snel op zijn eigen grenzen. Het had een juridische onderbouw nodig. Op 1 september 2006 beslisten de politieke verantwoordelijken om de samenwerking te verankeren in een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS).
 • De nodige stappen werden genomen om de statuten uit te werken, die formeel goedgekeurd werden door alle partners op 12 september 2008.
 • Na de publicatie van de oprichtingsakte op 25 maart 2009 werd op 3 april 2009 de officiële oprichtingsvergadering gehouden in Brugge en was de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale een feit.
 • France
 • .be
 • Région Nord Pas-de-Calais
 • Vlaamse Overheid
 • Département du Nord
 • Provincie West-Vlaanderen
 • Département du Pas-de-Calais
 • WVI
 • Dunkerque
 • Resoc Westhoek
 • Pays Cœur de Flandre
 • Pays des Moulins de Flandre
 • AGUR